Công ty TNHH TM THỦY KHÍ ĐIỆN RT được thành lập năm 1994. Trải qua quá trình hoạt động và phát triển cho đến nay công ty chúng tôi đã tích lũy được nhiều...

Chi tiết


sản phẩm chính

 1 2 3 4  ...  
BUTTERFLY VALVE
            
              
              
              

BUTTERFLY VALVE

BUTTERFLY VALVE

PRESSURE GAUGE
            
              
              
              

PRESSURE GAUGE

PRESSURE GAUGE

HYDRAULIC POWER UNIT
            
              
              
              

HYDRAULIC POWER UNIT

HYDRAULIC POWER UNIT

Tube
            
              
              
              

Tube

Tube

Fitting
            
              
              
              

Fitting

Fitting

Hand Valve
            
              
              
              

Hand Valve

Hand Valve

2 Port Valve DW
            
              
              
              

2 Port Valve DW

2 Port Valve DW

ROLLER CHAIN
            
              
              
              

ROLLER CHAIN

ROLLER CHAIN

PRESSURE GAUGE
            
              
              
              

PRESSURE GAUGE

PRESSURE GAUGE

PRESSURE GAUGE
            
              
              
              

PRESSURE GAUGE

PRESSURE GAUGE

VANE PUMP
            
              
              
              

VANE PUMP

VANE PUMP

Solenoid Valve DS6000
            
              
              
              

Solenoid Valve DS6000

Solenoid Valve DS6000

Air Cylinder AM
            
              
              
              

Air Cylinder AM

Air Cylinder AM

CHAIN
            
              
              
              

CHAIN

CHAIN

OIL COOLER
            
              
              
              

OIL COOLER

OIL COOLER

PISTON PUMP
            
              
              
              

PISTON PUMP

PISTON PUMP

HYDRAULIC POWER UNIT
            
              
              
              

HYDRAULIC POWER UNIT

HYDRAULIC POWER UNIT

RUBBER COUPLING
            
              
              
              

RUBBER COUPLING

RUBBER COUPLING

CHAIN COUPLING
            
              
              
              

CHAIN COUPLING

CHAIN COUPLING

Compact Cylinder AQ2
            
              
              
              

Compact Cylinder AQ2

Compact Cylinder AQ2

GEAR PUMP
            
              
              
              

GEAR PUMP

GEAR PUMP

ROTARY JOINT
            
              
              
              

ROTARY JOINT

ROTARY JOINT

NACHI HYDRAULIC PUMP
            
              
              
              

NACHI HYDRAULIC PUMP

NACHI HYDRAULIC PUMP

HYDROTEX MINI POWER PACK.
            
              
              
              

HYDROTEX MINI POWER PACK.

HYDROTEX MINI POWER PACK.


hướng dẫn đặt hàng

Hotline:0913 127 351

sản phẩm mới

bản đồ

câu hỏi thường gặp

 • Câu hỏi 2

  (20/02/2013)

  Hỏi: Hướng dẫn lắp đặt và vận hành bơm piston Yuken

 • Câu hỏi 1

  (16/10/2012)

  Hỏi: Những hư hỏng thường gặp trong hệ thống thuỷ lực?Cách nhận biết và khắc phục?